tinkara.net Slik refinansierer man forbrukslån

Slik refinansierer man forbrukslån

Av og til får man behov for å refinansiere et par eller flere forbrukslån som man har tatt opp tidligere. Da kan det være greit å vite at man har mulighet til å refinansiere disse hos flere aktører, som www.remember.no. Ved å refinansiere noen av lånene eller kredittkortene man har fra før, kan man spare en hel del på både renter og gebyrer. Man kan få en mye lavere månedskostnad, samt en bedre rente.

Av og til melder behovet seg for å hente inn litt ekstra penger. Kanskje har man fått en liten vannlekkasje, man trenger ny støvsuger eller kanskje hunden må til dyrlegen. Da er det ikke alltid man har penger tilgjengelig. Kanskje har man også lån fra før, og man er gjerne usikker på om man kan eller bør ta opp mer lån. Det kan jo fort bli mye å betale på hver måned.

Refinansiere gammel gjeld

Det finnes noen fordeler med å refinansiere gjelden man har. Kanskje har man spredt gjeld, altså gjeld fra forskjellige lån og kredittkort, og disse blir fort forferdelig dyre. Da kan det være greit å vite at å refinansiere disse smålånene eller kredittene kan bidra til at man oppnår en del bedre betingelser. Flere smålån blir fort veldig kostbare, og man kan spare en hel del på å samle den eksisterende gjelden under ett.

Når man trenger ekstra penger og allerede har lån fra før, kan man høre med en bank om å få refinansiere den gjelden man har, som f.eks. Sbanken. Det finnes flere låneaktører på markedet i dag, og mange er nokså velvillige til å betale ut lån. På noen sider kan man legge inn en søknad som deretter sendes rundt til flere banker. Dette gjør jobben med å søke hos flere betydelig lettere for den som søker.

Krav til søker

Det stilles en del krav til den som ønsker å refinansiere forbruksgjeld. De fleste bankene og låneaktørene krever at man er minst 18 år og at man har en fast inntekt på minst 200 000 kroner. I tillegg må man være norsk statsborger, og man må ha ordnet økonomi. Man må kunne forsvare det nye lånet både som det er per den dagen man søker, men også ved en eventuell renteøkning som kan komme.

Av søkeren kreves det også at vedkommende ikke har for mye gjeld i forhold til inntekten. Det er lurt å lage seg et budsjett om man ikke allerede har dette, for å få en god oversikt over økonomien. Man ser da hva man har av inntekter og utgifter, og hva man kan tillate seg å ta opp i lån. Det er viktig å huske på at man skal kunne leve også, i tillegg til å betale på gjeld.

Forskjellige måter å refinansiere på

Det mest vanlige er at man søker om økt låneramme på et lån man allerede har, eller at man søker et nytt forbrukslån hos en annen bank eller låneinstitusjon. Med det nye lånet kan man betale ut andre lån og kreditter, og man får mulighet til å samle mye av gjelden – eller alt – i ett lån. På denne måten sparer man en god del penger, ettersom man får bare ett lån å betale på, og dermed bare én rente.

Noen sliter med betalingsanmerkninger. Da kan det være greit å vite at flere banker nå tilbyr lån til disse. Slaget er altså ikke tapt fordi om man har betalingsanmerkninger, men det kreves en del sikkerhet om man skal låne hos disse bankene. Som regel krever de sikkerhet i form av bolig eller annen fast eiendom. Har man ikke dette, får man ikke lån. Det er uansett viktig å passe på at man slipper å komme i en slik situasjon.

Tilbakebetaling

De fleste bankene ønsker at man begynner å betale tilbake pengene etter en måneds tid. Man kan hos de fleste velge mellom ulike løpetider på lånet, fra noen få måneder og oppover. For mange er det mest praktisk å betale mindre per måned og dermed over flere år, mens andre synes det er greit å kvitte seg med gjelden raskest mulig. Uansett bør man ikke låne mer enn man er i stand til å betale tilbake.

De aller fleste bankene og låneinstitusjonene har god kundeservice som er tilgjengelig det meste av døgnet, og de hjelper gjerne til med å svare på eventuelle spørsmål man måtte ha. Alle bankene ønsker å få flest mulig kunder og å beholde dem, så de strekker seg ofte litt for å imøtekomme kundens (eller den potensielle kundens) ønsker og behov. Man kan for eksempel hos mange få betalingsfrie perioder, gitt at man overholder sine forpliktelser overfor banken.

Fordeler med å refinansiere

  • Man får samlet gammel gjeld.
  • Det blir mindre å betale per måned når man har bare ett lån.
  • De fleste banker tilbyr refinansiering til voksne folk med ordnet økonomi.

Når man har gjeld hos forskjellige lån og kreditter, kan det lønne seg å refinansiere for å betale ut disse. Man får da en sum å forholde seg til per måned, og dette kan man spare mye på. Man skal imidlertid være klar over at også disse lånene har høyere rente enn for eksempel boliglån og billån, men det kan uansett være en god løsning når man har fått for mye å betale på.