tinkara.net Slik fungerer refinansiering med sikkerhet i egen bolig

Slik fungerer refinansiering med sikkerhet i egen bolig

Lån uten sikkerhet har alltid høyere rente enn lån med sikkerhet i noe man eier. Hvis gjelden har vokst seg ut av kontroll kan det derfor være en god løsning å refinansiere med sikkerhet i bolig. Det finnes banker som har spesialisert seg på dette, og det er lett å finne informasjon på nett. Smartepenger.no er et av mange nettsteder hvor man kan lese om refinansiering av forbrukslån.

Hvis man ønsker å lære mer om refinansiering kan man gå til direkte til banker som er gode på dette, som Bank2, Svea Finans eller GjeldsMegler1. Det er gratis og helt uforpliktende å levere inn en lånesøknad. Det kan også være smart å bruke en nettside som sammenligner de forskjellige bankenes vilkår og betingelser for refinansiering, slik som for eksempel Refinansiere.net/refinansiering-med-sikkerhet/

Hvorfor refinansiere

Det finnes noen tilfeller hvor det er lurt å refinansiere kredittkortgjeld og dyre smålån. Hvis man ikke klarer å betale lånene til forfall, så er dette første faresignal om at noe er galt. Ingen er tjent med at gjelden går til inkasso, bortsett fra inkassoselskapene som tjener seg rike på dyre salærer. For låntaker det bortkastede penger å betale i dyre dommer på fakturagebyrer og inkassogebyrer.

Når man i sum betaler mer i renter og gebyrer på alle smålån og kredittkort enn på et forbrukslån, så vil det lønne seg å refinansiere gjelden. Et lån med sikkerhet i egen bolig vil alltid gi lavere rente enn et lån uten sikkerhet, men husk at banken faktisk kan tvangsselge boligen hvis lånet misligholdes. Man må derfor være 100 % sikker på at man kan betale tilbake i tide.

Hva innebærer refinansiering med sikkerhet i bolig

Med sikkerhet i egen bolig får man ikke bare lavere rente på lånet, men man kan også betale tilbake over en lengre tidsperiode. Dette gjør at de månedlige kostnadene blir lavere. Med sikkerhet har banken en garanti for at de får pengene tilbake, de fleste banker godtar pant i bolig, fritidsbolig eller tomt som sikkerhet for lånet. På denne måten minimerer banken sin risiko.

Som lånesøker må man likevel gjennom en kredittvurdering, uansett om man kan stille sikkerhet eller ikke. En kredittvurdering vil si at banken gjør en vurdering av søkerens kredittverdighet, for å anslå sannsynligheten for at lånet betales tilbake. Selv med sikkerhet i egen bolig kan man derfor få avslag på en søknad om refinansiering, dersom banken finner at søkeren ikke er kredittverdig. Inntekt, alder og eventuelle betalingsanmerkninger vil bety mye.

Å refinansiere med betalingsanmerkninger

Selv med betalingsanmerkninger er det mange banker som lar låntakere refinansiere, så lenge søkeren kan stille sikkerhet i fast eiendom. Enkelte banker spesialiserer seg på denne typen lån, og kan være behjelpelige med å gi lån til en lånsøker som har fått avslag andre steder. Uansett vil bankene vurdere hver enkelt søknad individuelt, og se på helheten i situasjonen til den som søker.

Bank2 er en av bankene som har spesialisert seg på slike lån, man kan lese mer om på Bank2 her. Banken kan hjelpe til med å få oversikt over gammel gjeld, og sette opp en realistisk nedbetalingsplan for refinansiering. Med lavere rente og færre gebyrer sparer man fort mye penger, og dessuten er det mye enklere å ha oversikt over økonomien med all gjelden samlet i ett lån.

Hvilken rente man kan forvente

Et refinansieringslån vil som regel ha høyere rente enn et vanlig bolig boliglån, selv om lånsøkeren kan stille sikkerhet i egen bolig. Dette er fordi banken tar en høyere risiko ved å låne ut penger til en låntaker med dårlig betalingshistorikk. Renten er likevel langt under det man betaler på smålån og kredittkortgjeld, i noen tilfeller kan den mer enn halveres ved refinansiering.

Det flere forhold som også spiller inn når banken bestemmer renten. Låntakers alder, verdi på boligen og tidligere betalingsanmerkninger er forhold som er med på å bestemme rentenivået. Lønn er selvfølgelig en viktig faktor, og det er et vilkår om at man har bodd og skattet til Norge i minst tre år før man i det hele tatt kan bli vurdert som lånsøker.

Kort oppsummert

  • Lavere rente
  • Færre gebyrer
  • Bedre oversikt

Et refinansieringslån med sikkerhet i egen bolig er fornuftig når man sparer penger på å kvitte seg med alle renter og gebyrer som følger med kredittkortgjeld og kostbare smålån. Med all gjeld samlet i ett lån vil man også få mye bedre oversikt over økonomien, og det vil bli enklere å forholde seg til en mer oversiktlig nedbetalingsplan. Man må likevel være helt sikker på at man kan betjene gjelden.